Οι ιδέες και οι
προτάσεις σου
μπορούν να φέρουν
την αλλαγή!

Thumbnail
scroll image

Πώς λειτουργεί;

How it works illustration
How it works illustration
How it works illustration
Συμμετοχή ως πολίτης
Συμμετοχή ως φορέας

Τρόποι συμμετοχής

0

Ιδέες που αφορούν οργανωμένη διαβούλευση

Συμμετοχή σε οργανωμένες διαβουλεύσεις:

Συμμετοχή πολιτών και φορέων

Συλλέγονται προτάσεις που αφορούν κάθε θέμα που μας ενδιαφέρει όλους! Π.χ. υποδομές, τοπική οικονομία, ανάπτυξη, υπηρεσίες, περιβάλλον, πολιτισμός

Σχόλια

Μπορείς να σχολιάσεις τις προτάσεις άλλων πολιτών και φορέων

Εκθέσεις διαβούλευσης

Και αξιοποίηση

Αξιολόγηση

Μπορείς να βαθμολογήσεις για να βγουν οι πιο δημοφιλείς

7

Ιδέες και προτάσεις απο πολίτες και φορείς

Προτείνω θέματα που θέλω να συζητηθούν:

Πρότεινε ελεύθερα ένα θέμα συζήτησης για το δήμο μας!
Πρόταση θέματος σε διαβούλευση
Participation image

Συμμετοχή πλατφόρμας

Μπορείς να επισκεφθείς την ιστοσελίδα μας.

Πήγαινε στο επίσημο site μας, όπου μπορείς να ενημερωθείς για την επικαιρότητα, να ανακαλύψεις τις υπηρεσίες μας και να επικοινωνήσεις μαζί μας.

Πήγαινε στο site

Συμμετοχικότητα σε αριθμούς

27

Κατατεθειμένες
διαβουλεύσεις

0

Σχολιασμοί και
αντιδράσεις

7

Ιδέες / προτάσεις
πολιτών και φορέων