Ευαισθητοποίηση στα κοινωνικά θέματα – Action Team

Πρόταση φορέα
Δημιουργήθηκε: 30/06/2022
Κοινοποίηση:

Περιγραφή:

Η Action Team, ως ομάδα νέων εθελοντών που δραστηριοποιείται στη πόλη της Καβάλας, δηλώνει σύμφωνη με τη πρόταση για τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Καβάλας. Είναι σημαντικό που έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της δημιουργίας του και συγχαρητήρια στα μέλη της οργάνωσης νέων «Διάλογος των Νέων» και στο Δήμο Καβάλας που ασχολήθηκαν με αυτό. Θεωρούμε πως η πρόταση είναι πλήρης και έχουν καλυφθεί όλα τα μέτωπα για την οργάνωση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Καβάλας και για τη λειτουργία του. Θα θέλαμε όμως μαζί με τα πολιτιστικά, οικολογικά και τα σχετικά με τη πόλη ζητήματα, να ληφθεί υπόψιν και η ενεργή ενασχόληση και ευαισθητοποίηση με κοινωνικά ζητήματα (π.χ. ρατσιστικού, σεξιστικού περιεχομένου κτλ.) καθώς ως νέοι που θα αποτελέσουν το μέλλον της πόλης πιστεύουμε πως έχουν εξίσου ζωτική σημασία. – Μόδη Ελευθερία, μέλος της Action Team Τηλέφωνο επικοινωνίας: 693 252 6001

Δημοσιεύθηκε από: -