ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΑΠ

Heart image 0
Idea image 0
Thinking image 0
Ιδέα πολίτη
Δημιουργήθηκε: 21/11/2023
Κοινοποίηση:

Διαβούλευση:

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Καβάλας

Περιγραφή:

Ελλιπής η προσπάθεια και χωρίς τεκμηρίωση το μοντέλο επιλογής των διαδρομών. Να προστεθούν διαδρομές προς όλα τα σχολικά κτίρια στην Καβάλα και στους οικισμούς. Να προστεθούν όλες οι Εκκλησίες και τα ΚΑΠΗ Να προστεθούν όλες οι δομές υγείας. Να προστεθούν όλοι οι χώροι καταφυγής εκτάκτων περιστατικών. Να προστεθούν προσβάσεις σε παραλίες και ακτές. Να προστεθούν διαδρομές εντός συνοικιών και γειτονιών της Καβάλας. Να δημιουργούνται "αλυσίδες" - κυκλικές διαδρομές.

Δημοσιεύθηκε από: Kostas