Σύστημα marketing για την πόλη της Καβάλας

Πρόταση φορέα
Δημιουργήθηκε: 30/06/2022
Κοινοποίηση:

Περιγραφή:

Το σχέδιο αφορά μια σειρά ενεργειών για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων εγκαθίδρυσης ενός συστήματος marketing της πόλης της Καβάλας. Οι δράσεις αποσκοπούν στην προβολή της πόλης ως τουριστικό προορισμό, καθιστώντας την παράλληλα ελκυστική στις επιχειρήσεις και φιλική στους νέους κατοίκους και φοιτητές

Δημοσιεύθηκε από: -