Διαβούλευση επί του φακέλου ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων Ασωπού (ΕΠΕ Οινοφύτων)

Ολοκληρωμένη Διαβούλευση
Δημιουργήθηκε: 15/04/2024
Ανοικτή έως: 29/04/2024
Consultation thumbnail

Περιγραφή

Σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο υπ. αριθμ. 22079/15.03.2024 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Πρακτικού Κοινής Σύσκεψης της 05.02.2024, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θέτει σε δημόσια διαβούλευση και προς ενημέρωση του ενδιαφερομένου κοινού το φάκελο της μελέτης για την έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων.

Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλείται να συμμετάσχει κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος (π.χ. Δημόσιοι φορείς, Δήμοι, Οργανισμοί εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος, ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, Μονάδες Υγείας και Εκπαίδευσης, Φυσικά πρόσωπα/αυτοαπασχολούμενοι/ ερευνητές κ.α.) καταθέτοντας τις προτάσεις του.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 ημερομηνία που ολοκληρώνεται και η διαβούλευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

Το link με τα στοιχεία του φακέλου είναι το εξής:

ΕΠΕ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΥΑ (roikos.gr)

Σημείωση: Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα σχόλια που υποβάλλονται, δεν δημοσιεύονται άμεσα στην πλατφόρμα της διαβούλευσης με την υποβολή τους. Η δημοσίευσή τους προϋποθέτει την έγκριση από την ομάδα παρακολούθησης των σχολίων. Η Ομάδα παρακολούθησης επιβλέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα, τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής διαβούλευσης και προχωρά στην ανάρτηση των σχολίων.

  • Παρακαλούμε δείτε επί του συνημμένου εγγράφου σχόλια και παρατηρήσεις της εταιρείας NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί του φακέλου Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων – Ασωπού (συμπεριλαμβανομένης της ΜΠΕ και των λοιπών μελετών).

    File icon

    ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΣΤΗ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ-Nestle-26042024.pdf

    5.03MB