Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων του υφιστάμενου οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αντίστοιχα τύπου LED

Ολοκληρωμένη Διαβούλευση
Δημιουργήθηκε: 21/09/2022
Ανοικτή έως: 25/04/2019
Consultation thumbnail

Περιγραφή

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδοτεί από το ΠΔΕ (2018ΕΠ56600004) το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση και Συντήρηση του Συστήματος Οδοφωτισμού στο Εθνικό Δίκτυο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με εξοικονόμηση Ενέργειας σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης».

Με το υπόψη έργο προβλέπεται η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων του υφιστάμενου οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αντίστοιχα τύπου LED.

Για την υλοποίηση του υπόψη έργου συστήθηκε επιτροπή με τις ειδικότητες του Ηλεκτρολόγου και Μηχανολόγου Μηχανικού από υπαλλήλους των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας η οποία προχώρησε αφενός στην καταγραφή του υφιστάμενου οδικού ηλεκτροφωτισμού και αφετέρου στη σύνταξη σχεδίου Προδιαγραφών με στόχο την αντικατάσταση των υφιστάμενων Φωτιστικών Σωμάτων με νέα Φ/Σ LED.

Η αντικατάσταση των φωτιστικών παλαιάς τεχνολογίας με νέα φωτιστικά LED αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη τόσο ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας όσο και προς τα κόστη συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου.

Το υπόψη σχέδιο προδιαγραφών τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 25/04/2019 στην ιστοσελίδα Διαβούλευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (https://bit.ly/2uWShZq)

Οι παρατηρήσεις παρακαλούμε να αποστέλλονται στις παρακάτω διευθύνσεις

  1. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Αν/κού Προγρ/μού, Περιβάλλοντος & Υποδομών email: [email protected]

  1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας (υπόψη κ. Ζωβοίλη) email: [email protected]

Επισυναπτόμενα αρχεία:

File icon

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-LED.pdf

350.77KB

File icon

δελτίο-τύπου-2.pdf

56.78KB