Προώθηση fair trade

Πρόταση φορέα
Δημιουργήθηκε: 18/04/2023
Κοινοποίηση:

Θεματική:

Υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων και οικονομιών

Περιγραφή:

Αξιοποίηση ψηφιακων εργαλείων για την προώθηση του ethical trading και του fair trade

Δημοσιεύθηκε από: -