Ηλεκτρονικό αρχείο υγείας

Πρόταση φορέα
Δημιουργήθηκε: 21/04/2023
Κοινοποίηση:

Θεματική:

Προάσπιση της Υγείας

Περιγραφή:

Το ηλεκτρονικό αρχείο υγείας αυτοματοποιεί την πρόσβαση σε πληροφορίες και έχει τη δυνατότητα μα βελτιωθεί η ροή εργασίας του κλινικου γιατρού.

Δημοσιεύθηκε από: -