Εξάλειψη συμπεριφορικών σφαλμάτων

Πρόταση φορέα
Δημιουργήθηκε: 14/04/2023
Κοινοποίηση:

Θεματική:

Συμμετοχή σε διάλογο

Περιγραφή:

Ένα τέτοιο σύστημα προσφέρει την ικανότητα ανταπόκρισης στις τάσεις της αγοράς και μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη συμπεριφορικών σφαλμάτων (π.χ. υπερβολική αυτοπεποίθηση, ψευδαίσθηση ελέγχου)

Δημοσιεύθηκε από: -