Μονάδες παιδικής μέριμνας σε χώρους εργασίας

Πρόταση φορέα
Δημιουργήθηκε: 20/04/2023
Κοινοποίηση:

Θεματική:

Ενδυνάμωση Κοινωνίας των Πολιτών

Περιγραφή:

Δημιουργία και εξοπλισμός μονάδων παιδικής μέριμνας στις εγκαταστάσεις μεγαλύτερων εταιρειών. Στόχος η ενίσχυση ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η προώθηση μέτρων που υποστηρίζουν ενεργά την απασχόληση των νέων γονέων.

Δημοσιεύθηκε από: -