Αισθητήρες κάδων

Ιδέα πολίτη
Δημιουργήθηκε: 21/04/2023
Κοινοποίηση:

Θεματική:

Υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων και οικονομιών

Περιγραφή:

Οι αισθητήρες θα μπορούν να "δουν" πότε είναι γεμάτος ένας κάδος και στη συνέχεια να σχεδιάσουν μια διαδρομή για τα φορτηγά συλλογής, λαμβάνοντας υπόψην την κυκλοφορία, έχοντας στόχο να βοηθήσουν τις εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων.

Δημοσιεύθηκε από: Ιωάννα Παρασκευά