Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή

Ιδέα πολίτη
Δημιουργήθηκε: 21/04/2023
Κοινοποίηση:

Θεματική:

Συμμετοχή σε διάλογο

Περιγραφή:

Δυνατότητα εξ αποστάσεως υπογραφής χωρίς ταλαιπωρία και την ανάγκη φυσικής ανταλλαγής εγγράφων.

Δημοσιεύθηκε από: Ιωάννα Παρασκευά