Πρότεινε ιδέες και
εφαρμογές που
θα ήθελες να υλοποιηθούν
στο hackathon!

Ενεργές Διαβουλεύσεις

Thumbnail

Δεν υπάρχει κάποια ενεργή διαβούλευση

Δες όλες τις Διαβουλεύσεις
scroll image

Πώς λειτουργεί;

Μάθε για την πλατφόρμα διαβούλευσης

How it works illustration
How it works illustration
How it works illustration
img-1 img-2

Κάνε την πρότασή σου

Μπορείς να κάνεις πρόταση είτε σαν εκπρόσωπος φορέα - οργανισμού,
είτε σαν πολίτης

Τρόποι συμμετοχής

Συμμετοχή σε οργανωμένες διαβουλεύσεις:

Συμμετοχή πολιτών και εκπροσώπων φορέων - οργανισμών

Συλλέγονται προτάσεις που αφορούν κάθε θέμα που μας ενδιαφέρει όλους! Π.χ. Κοινωνική Καινοτομία, Υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων και οικονομιών, Προάσπιση της Υγείας, Συμμετοχή... σε διάλογο, Βιωσιμότητα και Δίκαιο Επιχειρείν, Ενδυνάμωση Κοινωνίας των Πολιτών

Σχόλια

Μπορείς να σχολιάσεις τις προτάσεις άλλων πολιτών και εκπροσώπων φορέων - οργανισμών

Αξιολόγηση

Μπορείς να βαθμολογήσεις για να βγουν οι πιο δημοφιλείς

Εκθέσεις διαβούλευσης

Και αξιοποίηση

25

Ιδέες και προτάσεις απο πολίτες και εκπροσώπους φορέων - οργανισμών

Προτείνω θέματα που θέλω να συζητηθούν:

Πρότεινε ελεύθερα ένα θέμα συζήτησης για τον μαραθώνιο καινοτομίας!
Πρόταση θέματος σε διαβούλευση
Participation image

Συμμετοχή και περιεχόμενο πλατφόρμας

Συμμετοχικότητα σε αριθμούς

0

Κατατεθειμένες
διαβουλεύσεις

2

Σχολιασμοί και
αντιδράσεις

18

Ιδέες / προτάσεις
πολιτών και φορέων