Προσδιορισμός σημείου που αφορά η πρόταση/ιδέα

Double click to add Marker. Tap and hold to add Marker. Drag Marker to move.

Επιτρέπονται μόνο PDF αρχεία

1

File name:

File size: