Δημιουργία ποδηλατόδρομου

Heart image 0
Idea image 1
Thinking image 0
Ιδέα πολίτη
Δημιουργήθηκε: 23/01/2023
Κοινοποίηση:

Θεματική:

Απασχόληση

Περιγραφή:

Θα θέλαμε να δημιουργηθεί ποδηλατόδρομος, ώστε οι πολίτες και οι τουρίστες να κινούνται με ασφάλεια

Στον χάρτη:

Δημοσιεύθηκε από: CLAUDIA MARIA SKORUPA