Πίνακας Έργων

Δείξε εγγραφές

Έργο

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

4

Γενική Θεματική

12

Οδοποιία

10

Ύδρευση - Αποχέτευση

2

Καθαριότητα

8

Κτιριακά

8

Αθλητικά

8

Αναπλάσεις

3

Πολιτική Προστασία

5

Οχήματα

Αντίκτυπος σε κοινωνικές αλλαγές

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ