Η πρωτοβουλία

Η δημοκρατία δεν εξαντλείται την ημέρα των εκλογών. Είναι μια καθημερινή προσπάθεια που αφορά κάθε πτυχή της ζωής μας και κυρίως, τον έλεγχο όσων αποφασίζουν για εμάς. Όσο πιο ενεργοί και ενημερωμένοι ειναι οι πολίτες μιας χώρας, ενός δήμου ή μιας περιφέρειας, τόσο καλύτερα θα κάνουν τη δουλειά τους οι βουλευτές, οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες. Όσο περισσότερα γνωρίζουν οι πολίτες, τόση περισσότερη πίεση δέχονται οι πολιτικοί, άρα αυξάνονται οι πιθανότητες να μην αυθαιρετούν και να μην υπηρετούν ειδικά συμφέροντα σε βάρος των πολλών.

Εμείς στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε μια καλή πρακτική που μεγαλώνει σε κάθε γωνιά του κόσμου, όσο μεγαλώνει ο αριθμός των πολιτών που απαιτούν, ενημερώνονται, διεκδικούν διαφάνεια και λογοδοσία. Ο θεσμός της διαβούλευσης δίνει τη δυνατότητα στην Περιφέρεια να θέτει στην κρίση των πολιτών της Στερεάς, πρωτοβουλίες της, αποφάσεις ή ιδέες, ώστε αυτοί να καταθέτουν τις απόψεις τους, να κρίνουν, να συγκρίνουν και τελικά να μας βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι. Ταυτόχρονα κάθε πολίτης ή φορέας μπορεί να διατυπώνει νέες προτάσεις ή ιδέες για ζητήματα που η Περιφέρεια αμελεί, δεν γνωρίζει ή μπορεί να φέρει εις πέρας.

Γνωρίζουμε ότι δεν έχουν όλοι οι πολίτες τη δυνατότητα ή το χρόνο να καταγράψουν σκέψεις ή να χρησιμοποιούν με άνεση το Διαδίκτυο. Γι’ αυτό ενθαρρύνουμε τους νεότερους ή όσους έιναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες να βοηθήσουν τους μεγαλύτερους ή όσους έχουν περιορισμένες γνώσεις. Στόχος μας είναι να φτάσουμε παντού, να ακούσουμε κάθε πολίτη της Στερεάς και να μάθουμε από αυτόν.

Η δική μου δέσμευση ως εκλεγμένος Περιφερειάρχης είναι ότι κάθε πρόταση, ιδέα ή προβληματισμός που θα διατυπώνεται σε αυτήν τη σελίδα θα λαμβάνεται υπόψιν. Οι υπηρεσίες μας και το γραφείο μου θα αξιοποιήσουν την πρωτοβουλία της διαβούλευσης ως έναν πυλώνα ανοιχτής διακυβέρνησης και έναν οδηγό δημοκρατίας και λογοδοσίας για τη θητεία μας.

Σας καλώ να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε ΜΑΖΙ.

Φάνης Χ. Σπανός

Περιφερειάρχης