Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων

Ολοκληρωμένη Διαβούλευση
Δημιουργήθηκε: 21/09/2021
Ανοικτή έως: 31/12/2021
Consultation thumbnail

Περιγραφή

Στα πλαίσια της εκπόνησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καλούμε τους πολίτες και τους φορείς να ενημερωθούν και να συμμετέχουν μέσω της πλατφόρμας στην συνδιαμόρφωση του τελικού σχεδίου. Στον φάκελο με το σχετικό υλικό υπάρχουν αναρτημένα τα αρχεία για:

Υποβάλλετε τις προτάσεις σας για να συνδιαμορφώσουμε μαζί το τελικό Σχέδιο.